Cliënten, naasten, ervaringsdes­kundigen pakken rol in landelijke beweging

Geplaatst op 8 juli 2022

Om in de langdurige ggz te kunnen komen tot menselijke zorg, is het essentieel dat de mensen om wie het gaat en wat voor hen belangrijk is het uitgangspunt is. Dat kan alleen door hen steeds opnieuw te betrekken bij de organisatie van de zorg en ondersteuning. Dat is dan ook het uitgangspunt van de vernieuwing bij de deelnemende organisaties binnen onze vernieuwingsbeweging. Ook in de activiteiten vanuit onze landelijke beweging werken we nu steeds meer samen met cliënten, ervaringsdeskundigen en naasten.

Onlangs kwam een groep cliënten, ervaringsdeskundigen en naasten bijeen, mensen die zich in de deelnemende organisaties inzetten om het cliënten- en naastenperspectief te versterken. Doel van de bijeenkomst: verkennen waar mogelijkheden liggen om samen verder op te trekken in de vernieuwingsbeweging. Hoe kan een ieder, in aanvulling op activiteiten die hij al onderneemt voor de vernieuwing binnen de eigen organisatie, wellicht ook iets betekenen in de landelijke organisatie van de beweging?

De waarde en waarden van mensen

In een persoonlijke kennismaking vertellen de aanwezigen over hun activiteiten en wat zij zoal zien gebeuren in de ggz. Maar ze vertellen ook openhartig over hun drijfveren om zich in te zetten voor vernieuwing van de ggz. Er wordt gesproken over de vraag hoe de ggz eruit zou kunnen zien als we de ggz opnieuw zouden uitvinden. Dat dat nodig is, daar is iedereen het wel over eens.
Ook wordt duidelijk dat er de afgelopen jaren al veel waardevolle initiatieven ontwikkeld zijn in ieders organisatie. En dat er nog veel te doen is om daadwerkelijk steeds de waarden van mensen als uitgangspunt van de zorg en ondersteuning te kunnen nemen. Daarbij wordt aangegeven dat aandacht voor de waarde en waarden van hulpverleners net zo belangrijk is als aandacht voor cliënten en naasten. Die kun je niet los van elkaar zien.

Lees verder onder de foto

Versterking

De aanwezigen voelen zich gesterkt door het horen van elkaars initiatieven, dilemma’s en hoe zij daar mee om gaan. En geven aan zich op verschillende manieren verder in te willen zetten voor de vernieuwingsbeweging. Bijvoorbeeld door vaker in een samenstelling als deze bijeen te komen en kwesties die in de vernieuwingsbeweging aan de orde zijn te bespreken. Of juist in gemixte samenstelling, zoals met hulpverleners of managers die aan de vernieuwing werken. Of door een bijdrage te leveren aan het kernteam, aan themabijeenkomsten of landelijke bijeenkomsten binnen de beweging. Of gewoon door ideeën aan te dragen en persoonlijk contact te onderhouden. Per persoon kan gekeken worden welke vorm het meest passend lijkt.

Intussen is het een en ander hiervoor in gang gezet en een vervolgbijeenkomst wordt georganiseerd. Ook interesse om hierbij aan te haken? Neem graag contact op! Dat kan door een reactie te plaatsen onder dit artikel. Of door een email te sturen naar rvggz@loc.nl. Bellen kan ook: 030 207 4067.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese