Petitie en advies over­handigd: ‘Nu rust en ruimte voor ouderen­zorg van morgen!’

Geplaatst op 13 februari 2024

Foto: Individuen en organisaties die de petitie, het advies en de concrete voorstellen ondersteunen, vertegenwoordigen miljoenen Nederlanders. 

Geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen! Dat is de kern van een advies aan de politiek, waaraan ruim 1500 mensen bijgedragen hebben. De bijbehorende petitie is meer dan 3200 keer ondertekend. Vanmiddag zijn de petitie en het advies overhandigd aan Tweede Kamerleden, door vertegenwoordigers van cliënten(raden), zorgprofessionals en burgerinitiatieven. Initiatiefnemer LOC Waardevolle zorg (ondersteuner van de beweging Radicale vernieuwing) begeleidde de overhandiging en ook branche-organisatie Actiz was erbij. Verschillende partijen, waaronder deelnemers uit onze beweging, zijn nu in gesprek over de vraag: hoe kunnen we de visie en concrete voorstellen uit dit advies verwezenlijken?

De opstellers constateren dat de ouderenzorg vastloopt, en geven aan: “De manier waarop de zorg voor oudere mensen nu georganiseerd is, schiet tekort. Een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg ontbreekt. Wat we nodig hebben, is radicale vernieuwing. Nieuwe ouderenzorg, lokaal geregeld, voor ons allemaal, door ons allemaal. Overal vinden mensen en organisaties elkaar al om welzijn en zorg in eigen hand te nemen. Omdat het dan beter kan: menselijker. Maar ze lopen op tegen regels, instanties die niet samenwerken en constante financiële druk.”

Oproep

Daarom bieden de betrokkenen de politiek vandaag een toekomstvisie aan en roepen op om:

  • een klimaat van rust te creëren: financieel en in regelgeving;
  • ruimte te bieden aan alle initiatiefrijke mensen en organisaties in het land die op hun eigen manier vorm willen geven aan de ouderenzorg van morgen;
  • heldere kaders te scheppen en positieve prikkels te geven;
  • lokale zeggenschap over zorg en hulp te verankeren in de wet.

In elk geval de volgende organisaties (waaronder deelnemers uit onze beweging) en individuen steunen de visie en concrete voorstellen in het advies al door dat te ondertekenen: Actiz, ANBO-PCOB, Avoord, Driezorg & Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Espria Ledenvereniging, LaCoTA, NCZ, Nederland Zorgt Voor Elkaar, NVTZ, Woonzorggroep Samen, Sensire, Verenso, WoonCompagnie, Zorgthuisnl en ZorgSaamWonen. Op persoonlijke titel: Els Birkenhäger, B.F.Heering, Jan A.M. Kremer, Anja Machielse, Peter Raven, Jos M.G.A. Schols en Mario van Rens.

Wettelijke verankering lokale zeggenschap

Kabinetsinformateur Plasterk, de onderhandelende politici voor het nieuwe kabinet en de minister waren al  eerder geïnformeerd over het advies en de petitie. Marthijn Laterveer, coördinator LOC Waardevolle zorg, vanmiddag tijdens de overhandiging in de Tweede Kamer: “Wij gaan zelf met elkaar aan het werk en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Soms zullen we ook een beroep op u doen als het om wetgeving gaat.” 

Voor een verdere uitwerking van wat de politici en andere betrokkenen (burgers, buurten, zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, cliëntenraden, verzekeraars en zorgkantoren, onderwijsorganisaties, gemeenten en politiek) kunnen doen en nodig hebben, verwijst de coördinator naar het advies met concrete voorstellen. Er worden ook werkbezoeken georganiseerd voor de Kamerleden – zij geven aan daarvoor in te zijn.
De Kamerleden vragen demissionair minister Helder ook om een beleidsreactie. Zij verwachten vervolgens een brief met haar reactie.

Laterveer: “Het belangrijkste is te zorgen dat de mensen die zorg ontvangen werkelijk wat te zeggen hebben. Daarvoor is een wettelijke verankering van lokale zeggenschap noodzakelijk. Dat kan door een aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Daar hebben we uw hulp bij nodig.” 

Aan de slag

Naast de petitie-oproep voor de noodzakelijke landelijke randvoorwaarden, zijn mensen en organisaties die bij het advies betrokken zijn geraakt nu in gesprek. Over wat zij zelf en samen kunnen doen om de visie en concrete voorstellen praktijk te maken.

Het uitgebreide advies is hier te bekijken en downloaden. Mensen en organisaties die zich aangesproken voelen, vinden op die pagina ook mogelijkheden om aan te haken of steun te betuigen. Of om updates te ontvangen over de verdere ontwikkelingen.

Download artikel als PDF

Praat mee! (4)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Peter van der nol 3 maanden geleden

Bedankt voor de beantwoording van mijn vragen.
Maar het gevaar is dat de mantelzorgers van de toekomst is, vrijwilliger de ondersteuning moeten gaan doen.
Wat blijft er van de zorg nog over?
De jonger van nu, of die de zorg in gaan, en hoeveel dat is de vraag.
En is het word zorg nog in 2040, of is het wie lang wil blijven leven moet een groten familie hebben.

Reageer op dit bericht
Douwe Dronkert 3 maanden geleden

Precies om dit soort doemscenario’s te voorkomen, zijn we deze acties begonnen Peter! In het advies geven we aan dat het fundamenteel anders moet en hoe dat kan.

We zijn nu met allerlei individuen en organisaties in het land in contact om daar verder werk van te maken. 

Reageer op dit bericht
Peter van der nol 4 maanden geleden

WAT zijn de volgende stappen, meer verzorging huizen, en een andere Minster, of Staatssecretaris.
Als ik gisteren de tweede kamer horden over de begroting hoe veel ruimten is er dan voor de senioren van de toekomst?
En u zit toch bij het landelijk overleg met VWS en daar word toch een toekomst plan gemaakt.

Reageer op dit bericht
Douwe Dronkert 3 maanden geleden

Dag Peter,

LOC haalde het afgelopen jaar samen met anderen alles uit de kast om de bezuinigingen in de ouderenzorg terug te draaien. Halverwege februari – twee dagen nadat we onze petitie en advies aan Tweede Kamerleden overhandigden – diende een van deze politici een amendement in en besloot de politiek de bezuinigingen voor 2024 terug te draaien. LOC is blij met dit eerste resultaat. Afgelopen jaar schreven we brieven, we ondersteunden cliëntenraden in de regio samen met NCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg), en we voerden gesprekken met VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook ondersteunden we acties van anderen in het land – onder meer op het podium van een demonstratie. 

Tegelijkertijd is er nog veel meer nodig om te komen tot daadwerkelijke rust in de zorg, zodat er ruimte komt voor vernieuwing. Ook in de gesprekken met VWS blijven we aangeven wat zij kunnen doen om daar voor te zorgen. 

Reageer op dit bericht
Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese