Ver­volgac­ties Zinvol rap­porteren, Waardevol leven!

  • 22 mei 2023
  • 14:30 - 16:00
  • Online

Deelnemers ervaren dat rapporteren veel tijd kost, die ten koste gaat van het contact en de relatie met cliënten. Zij maakten plannen om de rapportage meer voor en van de cliënt te maken en zijn daar nu mee aan de slag. Tijdens de volgende ontmoeting op 22 mei staan de volgende vragen centraal: Hoe vergaat het hen? Hoe kunnen ze elkaar helpen bij vervolg?

“Zinvol rapporteren is rapporteren dat daadwerkelijk bijdraagt aan de ondersteuning, begeleiding of behandeling van bewoners – en zou moeten bijdragen aan waardevol leven.” Aldus Jhoy Dassen, coördinator Radicale vernieuwing bij LEVANTOgroep en initiatiefnemer van dit actieteam. “Andere doelen van rapporteren zijn daaraan ondergeschikt – zoals eisen van financiers of het verantwoorden van geleverde zorg.“ 31 januari 2023 vond de eerste bijeenkomst plaats over zinvol rapporteren, waardevol leven!

Tijd en zin

Ook andere deelnemers ervaren dat rapporteren veel tijd kost, tijd die ten koste gaat van het contact en de relatie met cliënten/bewoners. Rapporteren kent verschillende doelen. Deelnemers hebben geregeld twijfel of datgene wat gerapporteerd wordt wel de informatie is die er toe doet en nodig is. Zij zijn dan ook nieuwsgierig naar de mogelijkheid om cliënten zelf te laten rapporteren. Of naar de mogelijkheid dat cliënten samen met medewerkers rapporteren. Om zo tijd beter te besteden en de betrokkenheid van cliënten te vergroten.

Rapportage van de cliënt

Tijdens de vervolgbijeenkomst op 3 april maakten de deelnemers plannen om stappen te zetten om de rapportage meer van de cliënt te maken en om te onderzoeken of de informatie die nu gerapporteerd wordt werkelijk zinvol gebruikt wordt in de praktijk.

Gezamenlijk aan de slag

De deelnemers gaan nu dan ook gezamenlijk aan de slag. Ze willen in gesprek gaan met cliënten over de wensen en mogelijkheden om meer samen of zelf te rapporteren. Ook zoeken ze uit of en hoe huidige rapportages zinvol gebruikt worden. Dragen ze bij aan waardevol leven voor de mensen die langdurige ggz zorg ontvangen? 22 mei komen de deelnemers opnieuw bijeen om voortgang te delen en elkaar te helpen bij de vervolgstappen.

Aanmelden & vragen

Wil je bij de volgende ontmoeting zijn?
Heb je vragen of wil je meer informatie?

Stuur graag een email naar rvggz@loc.nl, of bel 030 – 207 40 67.

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese