Breaklunch #2 Stadskliniek Almelo Dimence

Vrijdag 4 november hield Dimence, locatie Stadskliniek Almelo haar tweede breaklunch [‘kampvuurgesprek‘ in het kader van radicale vernieuwing, red.], samen met mensen van beschermd wonen, zelfregiecentrum, Phrenos, clienten en lid clientraad, collegae FACT, WERV en Stadskliniek. Het was weer een mooie open bijeenkomst, goede sfeer en veel enthousiasme.  

We hebben eerst gekeken wat de ervaringen zijn na de vorige lunch, waarbij mooie voorbeelden werden gedeeld; bijvoorbeeld hoe de afstemming tussen het RIBW en Stadskliniek is verbeterd of hoe Werv voor cliënten praktische hulp heeft kunnen bieden bij de uitstroom. 

In het gesprek dat hierop volgde stond het Sociaal Domein centraal, hoe kunnen we hierbij meer aansluiten, wat is de wens van de cliënt hierin en welke mogelijkheden zijn er in de regio.

De wil om te samenwerken is er, maar dit is niet per se een automatisme in de waan van de dag of onbekendheid. Wat is de sociale kaart, welke partijen zijn er precies en wat kunnen zij bieden? We kunnen elkaar veel beter gaan benutten. Interessante lokale haakjes om verbinding mee te leggen werden gedeeld: Stap in de Wijk, Armoedepact Almelo, Netwerk Herstel Twente, wijkcoaches (WMO/WLZ), zelfregiecentrum Mens door Mens, werkgroep maatschappelijke opvang, aanbod WERV en platform de verbinding Almelo.

Het is ook belangrijk dat we geen standaard aanbod ontwikkelen, iedere client is uniek en maatwerk, in verbinding met de client en aansluiten bij de herstelfase is belangrijk. Waar moeten we op letten en wat levert het op voor iemand, welke wensen zijn er voor de toekomst? Aansluiten bij wat mensen willen, bijvoorbeeld “hond uitlaten, niet in een asiel want dat is te druk”, “een matras is genoeg, ik hoef geen bed”. Onze eigen normen daarin dus niet op de ander plakken. Ook is het belangrijk om mensen bij de kliniek naar binnen te halen om zo drempels te verlagen en van daaruit te werken aan maatschappelijk herstel. 

Het was weer een waardevolle bijeenkomst waar we zeker een vervolg aan zullen geven.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s verschijnen allerlei blogs, vlogs, vragen, antwoorden, tips en oproepen van mensen die betrokken zijn bij Radicale vernieuwing langdurige ggz. Of van mensen met interesse daarvoor. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die Radicale vernieuwing en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat deelnemers uit de vernieuwingsbeweging vanuit hun gedeelde visie vinden.

Praat ook mee >

Vragen? Mail rvggz@loc.nl of bel 030 207 4067.

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Platform deelnemers

Alle deelnemers
Click to access the login or register cheese