Dromen en dilem­ma’s Kwintes in beweging ‘van regels naar relaties’

“We kunnen gewoon met iets kleins beginnen. 

Een klein initiatief dat grote impact kan hebben.” 

Dit was de conclusie van de inspiratiebijeenkomst bij Kwintes op donderdag 3 juni. Met begeleiders, onderzoekers, management, een cliënt en personeelszaken is gesproken over de dromen en dilemma’s in het werken aan een beweging van regels naar relaties in de langdurige ggz. Daarnaast deed een vertegenwoordiger van VWS mee en was één van de actieonderzoekers van Phrenos en het Trimbos-instituut aanwezig. Zij leiden het actieonderzoek naar Radicale vernieuwing langdurige zorg. Mensen van LOC Waardevolle zorg faciliteerden de bijeenkomst. Dit is de eerste bijeenkomst in een serie van uitwisselingsgesprekken in de landelijke vernieuwingsbeweging. Bij elke deelnemende zorgorganisatie wordt een zogenaamd ‘kampvuurgesprek’ georganiseerd. Om het vuur van vernieuwing (verder) op gang te brengen! Kwintes trapte af en had als eerste een kampvuurgesprek.

‘Klimaat van aansluiten en leren’

Kwintes is deelnemer aan de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz en focust op de doelgroep jongvolwassenen. In het gesprek werd duidelijk dat het essentieel is om aansluiting te vinden bij de jongeren, een relatie op te bouwen en te doen wat iemand nodig heeft, waar de behoefte ligt en je niet uitsluitend te laten sturen door tradities en procedures. “Eigenlijk wil je een werken in een klimaat van aansluiten, leren en ‘anders vasthouden’”, aldus één van de deelnemers aan het gesprek. Weer terug naar de bedoeling, naar herstel en toekomstperspectief, juist bij de jonge doelgroep. Hiervoor is een beweging van regels naar relaties in de ggz heel hard nodig. 

Caleidoscoop, Componeren en Iedereen is van de Wereld

In het kampvuurgesprek legt iedereen aan de hand van een bron van inspiratie−een boek, een verhaal, een voorwerp−uit wat hem of haar drijft in het werk. Drie van deze bronnen zijn:

  • Eén van de deelnemers in het gesprek deelde met de groep dat ze iedere dag even naar een caleidoscoop kijkt. Een caleidoscoop bevat altijd dezelfde bouwstenen, maar door te draaien zie je er iedere keer weer wat anders in. Dat maakt duidelijk dat je met dezelfde randvoorwaarden kunt werken en toch kunt aansluiten bij de jongere die je als organisatie begeleidt door iedere keer opnieuw een frisse blik te hebben. 
  • Een andere bron van inspiratie die wordt genoemd is een muziekstuk, gecomponeerd door een inmiddels overleden familielid met schizofrenie. Het muziekstuk doet denken aan momenten dat hij een goede band had met zijn begeleiders en behandelaren en de waarde van deze relatie voor zijn gemoedstoestand. 
  • Een derde bron van inspiratie is het nummer: “Iedereen is van de Wereld” van The Scene. Een nummer van het album Rauw, Hees en Teder. Het nummer zegt alles waar we voor staan en wat onze opdracht is in de zorg die we verlenen. De wereld is er voor iedereen, wie je ook bent en wat je ook meebrengt als bagage. Het leven is nu eenmaal rauw, hees en teder. 

Relatie en zorgbehoeften voorop

Gedurende het gesprek kwam een heldere en gedeelde ambitie bovendrijven. De deelnemers van Kwintes willen meer vanuit de behoeften van de jongeren schakelen en ondersteunen bij wat zij nodig hebben voor hun herstel en ontwikkeling. Hierbij mogen financiële kaders en juridische afbakeningen, zoals tussen jeugdzorg en volwassen ggz, geen obstakels of zelfs ontmoediging zijn. Je wilt aansluiten bij de jongere en deze waar nodig tijd gunnen in het herstel. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat het nodig is om eerst eens zes maanden te landen op een locatie en niet direct de druk te voelen vanuit het trajectplan om parallel te werken aan herstel, zelfstandig wonen, maatschappelijke participatie en andere doelen die beleidsmatig heel belangrijk worden gevonden. Daarin wil je samen met de jongere keuzes maken en vaste mijlpalen en eisen uit trajectplannen zijn dan ondergeschikt.

In beweging

Er is (volop) ambitie om de behoefte van cliënten leidend te laten zijn in de zorg en een paradigma-switch in te zetten van regels naar relaties. Ambitie moet je doen! Voor jongvolwassenen in beschermd en begeleid wonen is Kwintes actief aan het omdenken: vanwege financiële en organisatorische kaders is het niet langer mogelijk om de zorg zelf te bieden, dus wordt samenwerking gezocht. Een tweede voorbeeld van ‘doen’ is de op de werkvloer ontwikkelde training Destigmatiserend handelen, die heel enthousiast ontvangen wordt door teams. Momenteel wordt de impact van deze training onderzocht. Het kampvuurgesprek heeft zijn doel bereikt: iedereen werd enthousiast van dit gesprek en er zijn eerste prille ideeën ontstaan voor nog meer waardegedreven zorg. Er is iets in beweging gebracht. Landelijk gaat de beweging verder en in juli staat het vervolg bij Kwintes gepland. 

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s verschijnen allerlei blogs, vlogs, vragen, antwoorden, tips en oproepen van mensen die betrokken zijn bij Radicale vernieuwing langdurige ggz. Of van mensen met interesse daarvoor. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die Radicale vernieuwing en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat deelnemers uit de vernieuwingsbeweging vanuit hun gedeelde visie vinden.

Praat ook mee >

Vragen? Mail rvggz@loc.nl of bel 030 207 4067.

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Platform deelnemers

Alle deelnemers
Click to access the login or register cheese