Introduc­tie & terugblik Samen over de Brug

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, zo luidde de kernboodschap tijdens de online introductie van Samen over de Brug op vrijdag 5 maart.

Samen over de Brug is een platform voor zichtbare verandering voor mensen met een ernstige psychische aandoening. De initiatiefnemers (Phrenos, de Nederlandse ggz, Valente, MIND en de VNG) roepen op om de krachten te bundelen in een brede waaier van personen, initiatieven en partijen die zich met mensen met een ernstige psychische aandoening verbonden voelen. Zo wordt de lijn doorgezet die na het verschijnen van het rapport ‘Over de Brug’ (2014) is ingezet. Het platform heeft tot doel om initiatieven te verbinden, kennis beschikbaar te maken en te inspireren maar ook om gezamenlijk op te trekken in de belangenbehartiging en het gesprek met financiers.

Van regels naar relaties

Vanuit Radicale vernieuwing langdurige ggz voelen we ons vanzelfsprekend verbonden met Samen over de Brug. Met al onze partners werken we aan een ggz waarin mensen het belangrijkst zijn. We werken met de praktijkprofessionals en partners aan een beweging van regels naar relaties. Waarbij de waarde en de waarden van de mensen om wie het draait het uitgangspunt zijn. Echt duurzaam met alle betrokkenen mogelijk maken dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden binnen hun eigen mogelijkheden, dat is de droom van de vernieuwingsbeweging. Lees hier nog meer over onze droom.

Binnen de ggz zijn meer verbeterbewegingen gaande, dat laat Samen over de Brug wel zien en dat is goed. Nieuwe behandelmethodes worden ontwikkeld, systeemspelers denken na over bekostiging en in regionale netwerken starten initiatieven die wonen, inkomen en zorg verbinden. 

Veerkracht

Uiteraard zal er sprake zijn van enige overlap van initiatieven. Er is altijd ruimte nodig om te innoveren, te experimenteren en daarvan te leren. Dat kost tijd, aandacht en samen fouten durven maken. Het doorgeslagen streven naar efficiency en standaardisatie zeggen we daarom halt toe om duurzaam en veerkrachtig te evolueren.

Laten we daarin leren van natuurlijke ecosystemen. Ecosystemen waar niet de efficiëntie van het individu bepalend is, maar de veerkracht van het geheel. Ecosystemen die gekenmerkt worden door diversiteit, onderlinge afhankelijkheid, groei en dynamiek. Ecosystemen waarin niet het systeem en het eigen belang op de korte termijn regeert, maar de belangen van mensen en maatschappij duurzaam worden gediend. 

Samen

Laat de ggz een divers ecosysteem zijn van mensen met een ernstige psychische aandoening, hun naasten, begeleiders en behandelaars, die kunnen floreren dankzij het dienende werk van regelgevers, financiers en toezichthouders. Samen leren, samen over de brug. Vanuit de radicale vernieuwing gaan we de lessen uit de complexe praktijk van onze friskijkers en dwarsdenkers met liefde delen. Zo wordt de ggz een rijk en gezond ecosysteem waarin mensen centraal staan en we bewegen van regels naar relaties.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s verschijnen allerlei blogs, vlogs, vragen, antwoorden, tips en oproepen van mensen die betrokken zijn bij Radicale vernieuwing langdurige ggz. Of van mensen met interesse daarvoor. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die Radicale vernieuwing en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat deelnemers uit de vernieuwingsbeweging vanuit hun gedeelde visie vinden.

Praat ook mee >

Vragen? Mail rvggz@loc.nl of bel 030 207 4067.

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Platform deelnemers

Alle deelnemers
Click to access the login or register cheese