Partnerschap | Ook ver­tegen­woordigers zorgkan­toren, NZa en IGJ willen cul­tuuromslag

Het voelt voor mij als een avontuur, de start van de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz. Een gezamenlijk avontuur, samen met een grote groep mensen in het land, die zich inzet voor een dagelijks leven met perspectief voor iedereen die langdurige ggz-zorg nodig heeft. 

Er zijn in het land vele goede initiatieven gaande, gericht op perspectief op een goed leven. Maar de praktijk is weerbarstig en vraagt veel inspanning. Er is behoefte om bestaande mooie initiatieven te versterken en met elkaar te zorgen voor een grotere impact. Er is behoefte om de langdurige zorg in de geestelijke gezondheidszorg radicaal (‘vanuit de wortel’) te vernieuwen. Met een krachtige inzet van iedereen die hierbij betrokken is. Als landelijk netwerk, met gedreven mensen en organisaties. 

Cultuuromslag

Het is bijzonder dat er zoveel mensen zijn, die wars zijn van de focus in de zorg op regels, richtlijnen, routines, financieringsvormen en systemen. Die de focus vooral willen leggen op de vraag wat nodig is om te zorgen dat mensen van betekenis kunnen zijn voor zichzelf en voor anderen. Wetende dat iedereen anders is en dat het dus voor iedereen iets anders kan vragen. 

Partijen zoals zorgkantoren, de inspectie en de zorgautoriteit zijn systeempartijen in de zorg. Maar ook vertegenwoordigers van deze instanties willen deze cultuuromslag. 

Dit was de rode draad in de online bijeenkomst van het kernteam in de beweging met onze contactpersonen bij zorgverzekeraars CZ, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis, IGJ en Nza op 17 februari jl.

Zij willen partner zijn in de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz, zij willen nagaan welke bijdrage zij vanuit hun rol en verantwoordelijkheid kunnen leveren.

In gesprek

Hoe dit eruit gaat zien, weten we nog niet. We weten wel dat de vernieuwing tot stand komt in de dagelijkse praktijk, in gesprek met de mensen om wie het gaat: met cliënten, hun naasten en medewerkers. En we weten dat als je werkelijk stil staat bij wat van betekenis is voor een cliënt en je dit mogelijk wilt maken, je op vraagstukken en dilemma’s kunt stuiten. Dat regels en afspraken in de weg kunnen zitten. Denk aan beperkingen in financieringsafspraken. Of denk aan de vraag welke risico’s je kunt nemen, als je iemand een kans wilt geven.

We weten nog niet hoe. Maar we weten wel dat we elkaar nodig hebben om stil te staan bij concrete dilemma’s en vraagstukken die we in de praktijk van vernieuwen tegenkomen. En we weten dat we elkaar nodig hebben om bestaande patronen te doorbreken en zaken mogelijk te maken.

‘Betrek ons’, zeggen CZ, Zorg en Zekerheid, Zilveren Kruis, IGJ en Nza. Zij willen partner zijn in deze beweging en waar nodig hun bijdrage leveren. Zij willen leren van de inzichten en ervaringen, die we met elkaar gaan opdoen. Ook voor hen is het vast een avontuur. 

Marie-Antoinette Bäckes

Coördinator Radicale vernieuwing langdurige ggz

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee! (1)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Douwe Dronkert 3 jaar geleden

Ha Marie-Antoinette,

Wat goed om zo te kunnen volgen hoe deze kennismaking is verlopen. Ben reuze benieuwd naar het vervolg van het avontuur… Succes!

Met hartelijke groeten 

Reageer op dit bericht

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s verschijnen allerlei blogs, vlogs, vragen, antwoorden, tips en oproepen van mensen die betrokken zijn bij Radicale vernieuwing langdurige ggz. Of van mensen met interesse daarvoor. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die Radicale vernieuwing en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat deelnemers uit de vernieuwingsbeweging vanuit hun gedeelde visie vinden.

Praat ook mee >

Vragen? Mail rvggz@loc.nl of bel 030 207 4067.

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Platform deelnemers

Alle deelnemers
Click to access the login or register cheese