‘Droom van de beweging in de verpleeg­huiszorg en zorg thuis nog groter gewor­den’ (video’s)

Geplaatst op 21 augustus 2023

Steeds uitgaan van Waardevol leven, en werken vanuit de relatie, is niet vanzelfsprekend – in een zorg waar regels, protocollen en het medisch model al jarenlang het uitgangspunt zijn geweest. Radicale vernieuwing langdurige ggz is geïnspireerd op de beweging Radicale vernieuwing zorg in het verpleeghuis en thuis. Een bruisende broedplaats, waar vanuit verbinding, nieuwsgierigheid en openheid andere denkrichtingen en oplossingen ontstaan. Dat die beweging nu haar zevende levensjaar is ingegaan, bewijst deze meerwaarde. In een serie video’s blikken een aantal betrokkenen terug op ontwikkelingen in het afgelopen jaar, en kijken ze vooruit.

25 deelnemende organisaties bepalen

Isabelle van der Wijk was van 2021 tot in 2023 coördinator Radicale vernieuwing zorg. In deze korte video vertelt ze: “Grote veranderingen komen altijd van binnenuit. Zo bepaalden de 25 deelnemende organisaties ook het afgelopen jaar op welke thema’s actie moet worden ondernomen binnen de beweging.” Dit in aanvulling op de vernieuwing binnen ieders eigen organisatie. In de video vertelt Isabelle over de thema’s. En over de kracht van de beweging.

Cliënten met professionals aan het stuur

Jef Mol, bestuurder Santé Partners: “Tijdens een van de bestuurlijke leernetwerken binnen de beweging hebben we ons in Austerlitz laten inspireren door de kracht van de community. Mensen organiseren datgene wat ze zelf willen en van waarde vinden, met eigen mensen, uit eigen buurten. Dat is iets anders dan dat een organisatie een community binnenkomt, en daar probeert iets te organiseren. … Tijdens het bestuurlijk leernetwerk viel vaak de term ‘samen zeggenschap’. Daarmee bedoelden we dat we cliënten aan het stuur zetten met professionals en dat de organisatie (wat dat dan ook is), dat ondersteunt. … Niet vanuit een probleem gedacht, maar omdat collega’s en cliënten daar echt de vruchten van plukken.”

‘Het raakt alles en iedereen’

Judith de Ridder, teamleider zorg bij Woonzorggroep Samen: “Wij hebben in de beweging, samen met veertien andere organisaties, aandacht gevraagd voor hoe de Wet zorg en dwang ondersteuning geeft aan de vrijheid, veiligheid en levensgeluk van cliënten. … Binnen Woonzorggroep Samen helpt Radicale vernieuwing om te blijven denken vanuit de bedoeling. De aandacht voor de visie op persoonsgerichte zorg en onbegrepen gedrag is hierdoor enorm gegroeid. Inmiddels zijn we gestart met het openen van de deuren van de gesloten locaties. De eerste ervaringen zijn heel positief. Bewoners die voorheen niet de mogelijkheid hadden zelfstandig van de eigen leefomgeving te kunnen gaan, kunnen dit nu wel.”

Verbinden met burgercoöperaties

“Met visie, moed en lef van deelnemende partijen en LOC Waardevolle zorg, hebben we in samenwerking met het ministerie van VWS en andere partners, op landelijk niveau sinds 2017 heel veel bereikt. Bij Zonnehuisgroep Ijssel en Vecht en Driezorg willen we nog een stap verder.” Aldus Marco van Alderwegen, bestuurder van deze organisatie. “De laatste jaren horen we steeds meer over burgercoöperaties. Daar brachten we met Radicale vernieuwing ook een bezoek. … Ouderenzorgorganisaties zullen zich meer en meer moeten verbinden met deze mooie bewegingen. … Wat mij betreft creëren we samen in de beweging Radicale vernieuwing hiervoor de weg.”

Over de grenzen van de zorg heen

“Er is veel enthousiasme om te werken aan de droom van Radicale vernieuwing. Zowel praktisch, bijvoorbeeld tussen medewerkers van de deelnemende organisaties. Als ook strategisch bij de verschillende besturen en de betrokken partners van de systeempartijen zoals VWS, IGJ, zorgkantoren en branchepartijen.” Vertelt Vera Jansweijer, de huidige coördinator Radicale vernieuwing zorg. “Tegelijkertijd constateren we dat we nog meer uit de beweging kunnen halen en dat de droom nog groter is geworden. Dat het over de grenzen van de zorg heen gaat en dat het nog veel meer gaat over datgene waar de maatschappij om vraagt. Dat er veel meer een focus mag komen op samenwerken met wijken en dorpen, om tot voorzieningen te komen die mensen als passend en helpend ervaren. Dus over de grenzen van zorgorganisaties heen.”

“Op langere termijn zien we kansen om de lokale gemeenschap veel meer zeggenschap te geven en de instanties in te laten spelen op de lokale wensen door burgerparticipatie en burgerraden. … Hoe je dat doet, en wat dat betekent voor de zorg, is waar we op dit nieuwe kruispunt in de beweging bij kunnen ondersteunen, inspireren en versterken. Hierbij zijn mensen enthousiast over het feit dat ook in de langdurige ggz, in de jeugdzorg en gehandicaptenzorg bewegingen voor radicale vernieuwing op gang komen of al gekomen zijn. Die gaan we nog veel meer met de verpleeghuiszorg en zorg thuis verbinden.”

Voer (voor) inspiratiegesprekken!

De vijf afleveringen uit deze korte serie zijn een uitnodiging om met elkaar het gesprek te voeren over hoe je de cliënt en wat voor hem van waarde is daadwerkelijk centraal kunt stellen. Net als naasten en medewerkers. De losse afleveringen, of de complete video hieronder, kunnen ingezet worden in zowel zorg- en welzijnsorganisaties, bij burgerinitiatieven en in het onderwijs, als bij de wetgevende instanties en toezichthouders. Ook voor cliëntenraden kan deze serie een mooie aanleiding bieden om zelf het gesprek te voeren over een of meer van de onderwerpen die aan bod komen. En daarover ook in gesprek te gaan met de zorgorganisatie.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese