Vanuit de praktijk in dialoog met inspectie, VWS, zor­gautoriteit en zorgkan­toren

Geplaatst op 5 december 2022

Foto: vernieuwers in gesprek met inspecteurs van de IGJ tijdens de Week van de Radicale vernieuwing

Halfjaarlijks gaan deelnemers en partners  in gesprek met de inspectie, VWS, zorgautoriteit en zorgkantoren. Op een manier die past bij de beweging. Weg van de systemen, met veel ruimte voor wat een ieder drijft, belangrijk vindt in zijn leven of werk. In gesprek over concrete praktijkervaringen de ruimte opzoeken om vanuit de gezamenlijke droom van Radicale vernieuwing te ontdekken welke oplossingen soms in kleine hoekjes verscholen zitten, dichterbij dan we vaak denken. Een terugblik op de laatste ontmoeting.

10 oktober waren zo’n twintig mensen aanwezig, vanuit deelnemers GGZ Noord-Holland-Noord, Mediant, MindUp/GGZ Friesland en GGZ Rivierduinen, vanuit partners Phrenos en Valente, het ministerie van VWS, zorgkantoren CZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid, ervaringsdeskundigen en mensen van LOC Waardevolle zorg (ondersteuner van de vernieuwingsbeweging).

Zorginkopers willen beleid aanpassen

In het gesprek komt naar voren dat ook beleidsmakers bij zorgkantoren in hun werk tegen muren aanlopen. Bijvoorbeeld dat er vaker geen woonplek is voor mensen die dat nodig hebben. Deelnemers geven aan: “Wat is het dat we geen plek maken voor deze mensen die langdurig met geestelijke gezondheidszorg te maken hebben? Deze vraag speelt al meer dan tien jaar. Hoe zorgen we dat we dat gaan regelen? Veel mensen wachten op een passende plek.”

Bij een van de zorginkopers zijn ze beleid aan het herzien en geven aan daarbij prioriteit te willen geven aan het vinden en creëren van passende woonplekken. Om dat bovenaan de lijst te zetten in gesprekken met zorgaanbieders en daar ook financiering voor beschikbaar te stellen. Verder geven aanwezigen aan dat hier prioriteit aan geven iets is dat op meer plekken moet gebeuren, en waar een ieder zich hard voor moet blijven maken. Bij hun nieuwe beleid proberen de zorginkopers overigens ook domein- en sectoroverstijgende financiering meer op de voorgrond te krijgen. 

Buiten geijkte behandelkaders

Alle aanwezigen zijn het erover eens: waardevolle zorg moet het uitgangspunt zijn, ongeacht kaders en regels. En daar moeten we de mensen om wie het gaat zelf meer bij betrekken (cliënten, naasten). Zodat hún doelen voorop komen te staan, niet die van hulpverleners of financiers. En natuurlijk moeten we daarvoor ook hulpverleners en bestuurders betrekken. Als dat nodig is moet daarvoor meer buiten geijkte behandelkaders gekeken worden. Bijvoorbeeld door te kijken naar activiteiten die iemand op zou kunnen pakken (hoe klein ook), en door mensen te ondersteunen om zelf stappen te zetten. Zodat gaandeweg hoop en perspectief tot stand kunnen komen, of achteruitgang voorkomen kan worden. Dat kan niet door sec vanuit vaste, vooropgestelde hulpverlenerskaders te denken en doen. 

Cliënten, maar ook de aanwezige hulpverleners en beleidsmakers raken namelijk verstrikt in ‘hulpverleningstrajecten’ omdat veel vanuit een beperkte professionele zorgblik bekeken wordt. Normale oplossingen in het leven van alledag raken uit beeld, terwijl aanwezigen ook aangeven dat die zo essentieel zijn. En dat ze eenvoudig en laagdrempelig kunnen zijn. Om dit te keren is het zaak om steeds weer de unieke cliënt in kwestie en zijn naasten als uitgangspunt te blijven nemen. Wat zijn hun drijfveren, wat is voor hen van betekenis in het leven en hoe kan dat meer aandacht krijgen bij het zoeken naar passende oplossingen?

Deelnemers van ggz-organisaties geven aan zich verder te richten op hoe medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen om op zulke nieuwe manieren te kunnen ondersteunen. En zorginkopers geven aan zich verder te gaan verdiepen in de goede voorbeelden die gedeeld worden.

Drempels verlaagd

De bijeenkomst heeft verder vooral bijgedragen aan het verlagen van drempels om elkaar op te kunnen zoeken, om verdere stappen te zetten om de gezamenlijke droom waar te maken. Want daarvoor is nog veel te doen – en de tijd ontbrak 10 oktober om verder op dingen in te gaan.

Meer weten

Lees ook: VWS-direc­teur langdurige zorg tijdens Week van de Radicale vernieuwing: regels durven schrappen getuigt van bes­tuurlijk lef.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese