Wegens succes ook in 2022: Week van de Radicale ver­nieuwing

Geplaatst op 26 november 2021

De zorg, het zorgonderwijs en de samenleving menselijker maken. Dat kán, daar wordt al hard aan gewerkt en daar is nog veel meer voor te doen. Dat vergt iets van iedereen, maar dat hebben we ook zelf in de hand. Een optimistische, realistische boodschap vanuit de Week van de Radicale vernieuwing. Een impressie van de vernieuwingsweek van 2021.

Klik hier voor de Week van de Radicale vernieuwing 2022.

De eerste Week van de Radicale vernieuwing werd begin november 2021 georganiseerd, door deelnemende zorgorganisaties, partners en andere betrokkenen – op initiatief van LOC Waardevolle zorg. De inspiratieweek heeft als doel om de gezamenlijke droom van alle deelnemers te versterken en krachten verder te bundelen. Het is een moment om inspiratie en inzichten op te doen over wat je zelf concreet kunt doen in je eigen rol en functie. En wat je in en tussen organisaties kunt doen om minder van regels, gewoonten of andere belangen uit te gaan. Om vooral dat wat belangrijk is voor cliënten, naasten en medewerkers steeds het uitgangspunt te kunnen laten zijn. Het thema van deze Week was dan ook: samen doorbreken we muren!

De week van 2021 in 9 minuten

De eerste Week vond plaats in Utrecht en online. Verschillende zorgorganisaties en VWS organiseerden ook zelf een programma op eigen locaties. Bekijk een samenvatting van de Week in deze video. Onder de video kun je meer lezen over waar Radicale vernieuwing zoal toe leidt, vind je concrete praktijkvoorbeelden en inzichten die mensen opdoen.

Maandag: zorg in verpleeghuizen en thuis

Een aantal jaren geleden nam LOC het initiatief voor deze beweging ‘Radicale vernieuwing zorg, van regels naar relaties’. 26 zorgorganisaties zijn nu vijf jaar actief. Er ontstaat ruimte om kleinschalig, met mensen zelf en wie belangrijk voor hen zijn, passende oplossingen te zoeken. Oplossingen die aansluiten op wat ertoe doet voor de mensen om wie het gaat. Bewoners en naasten ervaren meer aandacht en ondersteuning die bij hen past, zorgverleners voelen ruimte om hun vak uit te oefenen. Verpleeghuizen zijn ook meer en meer onderdeel van de samenleving in plaats van vooral een losstaand gebouw. De invoering van wetgeving zoals de Wet zorg en dwang draagt bij aan het levensgeluk van bewoners en een aantal organisaties is bezig om gesloten afdelingen af te schaffen. En hoe technologie aan dit alles bij kan dragen, wordt verkend.

Een belangrijk inzicht van deze dag? “Als het ingewikkeld wordt, zijn we geneigd om over de belemmeringen bij de ander te praten. Of te wijzen naar het systeem. Maak het klein. Wat kan ieder vanuit de eigen rol en functie bijdragen? Als veel mensen concrete kleine stappen zetten, gebeurt er veel!”

Uitgebreid verslag van deze dag, opnames van het programma en de RV Late Nightshow van maandag zijn hier terug te vinden.

Dinsdag: langdurige ggz

Ook in de langdurige ggz, het zorgonderwijs en de jeugdzorg zijn bewegingen Radicale vernieuwing actief (zie ook dit artikel over de eerste 10 maanden van de vernieuwingsbeweging in de ggz). Dinsdag kwamen er weer veel praktijkvoorbeelden voorbij van verschillende deelnemende ggz-organisaties uit het land. Zoals van uitgebreide duurzame nazorg bij de overgang van langdurige opname in een kliniek naar beschermd wonen, met mensen die de cliënt kent. Omdat de overgang soms zo abrupt en groot is dat het opgebouwde herstel van de cliënt verloren gaat – met alle gevolgen daar weer van. Besproken vraag is dan ook hoe dit – ook financieel – structureel mogelijk gemaakt kan worden. Meer over hoe Mentrum (onderdeel van Arkin) hier aan werkt lees je hier.

Er wordt door deelnemers ook gewerkt aan een verschuiving ‘van diagnoses naar relaties’. “Dat er niet gekeken wordt naar wat mensen hebben, maar naar wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen,” aldus een van de deelnemers. “Wat ik bij ons zie gebeuren, is dat mensen zich weer een beetje mens voelen.” Wijkgericht werken, ‘housing first’, ‘community living’, het organiseren van ‘respijt’ en de inzet van ervaringsdeskundigheid helpen hierbij.

‘Van diagnoses naar relaties’

Deelnemers vanuit Kwintes vertellen over hoe zij werken aan het voorkomen dat jongvolwassenen (verder) in problemen komen en de moeite om dat ook gefinancierd te krijgen. Terwijl het nieuwe mogelijkheden biedt waar juist behoefte aan is. Hier wordt nu ook uitgebreid onderzoek naar gedaan. Meer over waar Kwintes aan werkt en mee worstelt kun je in deze casus van Marc lezen.

Het was dan ook niet voor niets dat tijdens de vrijdag tijdens de inspiratieweek vanuit CZ zorgkantoor werd geopperd om “bijvoorbeeld met het ministerie, de NZa en ons als financiers, samen met de aanbieders, te gaan kijken hoe we dat soort problemen nou echt kunnen gaan tackelen.” En dat Theo van Uum, VWS-directeur langdurige zorg aangaf: “Ik denk dat er al heel veel kan. Maar het kost wel energie. Je zou het makkelijker moeten maken. Ik denk dat wij vanuit VWS nog wat ruimte kunnen geven.“

Bekijk in onderstaande video waar ggz-organisaties die deelnemen aan Radicale vernieuwing zoal aan werken.

Tekst gaat door onder de video

Na de plenaire start gingen deelnemers uiteen in inspiratie-sessies. Wat mensen daar zoal aan gehad hebben bespreken zij in deze video. “Voor mij is het ook een zoektocht hoe we met elkaar meer dezelfde taal kunnen gaan spreken, zodat we ook wat meer uitzonderingen op die regels kunnen gaan vinden met elkaar.” “Hoe meer uitzonderingen er zijn, hoe gewoner de uitzondering wordt.”

RV Late Nightshow

Ook deze dag werd afgesloten met de RV Late Nightshow. Aukje Lausberg (secretaris Radicale vernieuwing zorg) en Carlijn van Aalst (coördinator Radicale vernieuwing langdurige ggz) gingen in gesprek met: Evert Bod, Martijn Fuldner, Robbie Tatah (HVO-Querido), Shuna Vanner (GGZ Noord-Holland-Noord), Mariken de Koning en Wafae Amraji (Mentrum) en Diana Roeg en Marieke Bruggemann (Kwintes).

Lees verder onde de video

Woensdag: zorgonderwijs

Mensen hebben behoeften en wensen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Om daar op aan te kunnen sluiten, ook in het zorgonderwijs, is het bijvoorbeeld nodig om empathie te ontwikkelen. Omdat relaties in reguliere opleidingen meestal nog niet het uitgangspunt zijn en dit de basis is om radicaal te kunnen vernieuwen, nemen deelnemers al langer het heft in eigen hand. En dat leidt bijvoorbeeld al tot grote toestroom van mensen die in de zorg willen werken en in de praktijk opgeleid worden. En tot minder uitval tijdens opleidingen, mogelijkheden om sneller opleidingen te volgen door persoonsgericht onderwijs.

Saskia Roodenburg, leerling verzorgende in de verpleeghuiszorg, vertelt deze dag op het podium een bijzonder voorbeeld van hoe dit nieuwe opleiden cliënten ten goede kan komen: “Ik zie, dat als je gewoon 20 minuten langer de tijd hebt om aan iemand te besteden, dan komen juist die mooie stukjes. Dat je kan kijken: wat kan diegene, kan je diegene nog activeren om wél nog een woord uit te brengen? Dat lukt.”

Uitgebreid verslag van deze dag, opnames van het programma en de RV Late Nightshow van woensdag zijn hier terug te vinden.

Donderdag: jeugdzorg

De droom van Radicale vernieuwing jeugdzorg is dat kinderen mogen opgroeien op een veilige en fijne manier. En eigenlijk zo min mogelijk zorg nodig hebben.
Een VWS-vertegenwoordiger vat deze dag treffend samen: “Dus niet alleen kijken hoe kan het beter, goede voorbeelden of meer onderzoek, maar ook echt: waar doet het pijn? Waar is het misgegaan en voelen we elkaars pijn, zien we elkaars pijn? En kunnen we van daaruit ook echt die beweging naar voren gaan maken?” 

Tijdens deze dag zijn er veel verbindingen gelegd en is een plan gepresenteerd om in 2022 een vernieuwingsbeweging te starten, zie: loc.nl/jeugdverkenning. Daar is enthousiasme over en er is concrete behoefte om vernieuwende initiatieven en bevlogen individuen verder te verbinden. Om krachten te bundelen, dus dat wordt vervolgd. Volg voor de ontwikkelingen de media en nieuwsbrief via rvjeugdzorg.nl.

In de RV Late Nightshow van deze dag een terugblik op de intensieve maar optimistische dag, met: Aukje Lausberg, Ingrid Rebel (coördinator Radicale vernieuwing jeugdzorg), Daisy Petrona (stichting Jeugdhulp Voldoende Beschermd), Dieger ten Berge (Radicale vernieuwing jeugdzorg), Mascha Struijk (Professional vanuit je hart) en Paul Thijssen (Roger that Inspiratielab). Bekijk hier deze show.

Vrijdag: voorbij sectoren

Elke dag van de week werd duidelijk dat zorg belangrijk kan zijn, maar vaak niet de bron is van problemen van mensen. De vrijdag stond de vraag centraal hoe we samen kunnen en willen leven, werken en wonen, zodat mensen een waardevol leven kunnen leiden en er minder zorg nodig is. Een uitgebreid verslag met inzichten en activiteiten die hieruit voortvloeien kun je hier lezen en bekijken.

2022

7 tot en met 11 november 2022 is de volgende editie van de Week van de Radicale vernieuwing. Abonneer je op de nieuwsbrief van Radicale vernieuwing langdurige ggz, of volg ons in de sociale media en je krijgt vanzelf bericht als daar meer over bekend wordt. Of kijk op weekvanderadicalevernieuwing.nl.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese